Sunday, December 27, 2009

ေဆြးေပါ့ မင္းတုိ႕ ငါတုိ႕သည္လည္း

အစားအစာစားရင္း
အစားေဟာင္းစြန္႕ရင္း
ခ်ာခ်ာလည္ရင္း
မင္းတုိ႕ငါတုိ႕သည္လည္း
ေပါ့ေပါ့ေနေပါ့ေပါ့စားလမ္းမ်ားဆီအလုအယက္
ေပါ့ေပါ့ေန ေပ့ါေပါ့စား အိပ္ယာမ်ားဆီအလုအယက္
ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား သင္တန္းမ်ားဆီအလုအယက္
မင္းတုိ႕ငါတုိ႕သည္လည္း
ဘာလုပ္ရမွန္းမသိေမွာက္ခ်ည္လွန္ခ်ည္ဆုိေတာ့
အေဆြးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႕ အၿမဲအဆင့္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့
ရာသီဥတုမွာ ေဆြးေပါ့
ပေထြးႏွိပ္စက္လုိ႕ပါဆုိတဲ့ ကေလးမေလာက္ေတာင္
ေစ်းေခၚလုိ႕မေကာင္းေတာ့ေဆြးေပါ့
မင္းတုိ႕ငါတုိ႕သည္လည္း
ေဆြးေပါ့ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင္အတူတကြ
ေဆြးေပါ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူတကြ
ေဆြးေပါ့ နာေရးေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္အတူတကြ
မင္းတုိ႕ငါတုိ႕သည္လည္း
စုိးစိတ္ႏွင့္ခပ္မဆိတ္
ဦးေဆြးဆံေျမ႕သစၥာေစာင့္သိခဲ့ရေတာ့
အ႐ုိးလည္းေဆြးေပါ့
ေဆြးလုိ႕ေသတဲ့မသာဆုိတာ မရွိေသးေတာ့
ေဆြးလုိ႕ေသတဲ့မသာရွိလာတဲ့အထိ အေဆြးႀကီးေဆြးေပါ့
မင္းတုိ႕ငါတုိ႕သည္လည္း
ေဆြးေနတဲ့သီခ်င္းမ်ားကုိ နားေထာင္ရင္း
ေဆြးေနတဲ့ ၾကမ္းမ်ားကုိ နင္းၾကရင္း
ေဆြးေနတဲ့ ဓားမ်ားကုိ ေသြးၾကရင္း

ၾကည္ေဇာ္ေအး
(စတုိင္သစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၀၇)

No comments:

Post a Comment